faq main page

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

På den här sidan presenteras de vanligaste frågorna, både vad gäller låntagare och investerare. Om du inte hittar din fråga här, eller vill veta mer är du självklart välkommen att kontakta oss


Om Corpia

Vill du veta mer om oss? Här hittar du de mest frekvent ställda frågorna om Corpia. För ytterligare information gå till Om oss.

Corpia är en förmedlare av företagskrediter. Företagskrediterna förmedlas via Corpias digitala plattform för företagslån. Vår marknadsplats erbjuder en transparent och effektiv process för svenska företag att låna pengar som ett alternativ till de traditionella bankerna. Corpia hjälper alltså till med att förmedla lån mellan företag som önskar låna pengar och investerare som vill låna ut pengar. Nedan menas med ”Investering” ett lån som en investerare har lämnats till ett företag och med ”Investerare” menas en person som har lånat ut pengar till företaget.    

Genom vår marknadsplats kan privatpersoner och företag investera genom att erbjuda små och medelstora företag att låna pengar mot en ränta.  Corpia hanterar all administration och ser till att amorteringar och räntor kommer in på investerarnas Corpiakonton regelbundet vartefter låntagarna betala amorteringar och räntor.

Små och medelstora företag är viktiga byggstenar i den svenska ekonomin och därför är Corpia måna om att underlätta för de företag som vill få sin verksamhet att växa men där tillgång på kapital har varit ett hinder. Som investerare har du möjlighet att investera dina pengar i företag som du tror på. Det finns alltid en risk förenad med att låna ut pengar. Corpia gör ingen egen kreditvärdering eller -bedömning av låntagaren och tar inget ansvar för att låntagarna kommer att kunna betala tillbaka delar eller hela lånesumman eller räntan. Det är därför viktigt att du som investerare gör en egen bedömning av låntagaren och räntan i förhållande till risken innan du bestämmer dig för att investera.

Corpia är en registrerad betaltjänstleverantör och står därmed under Finansinspektionens tillsyn. Corpia är skyldig att följa tillämpliga lagar och regler för registrerade betaltjänstleverantörer vilket även ställer krav på att vi aktivt jobbar med att förhindra att Corpia utnyttjas för penningtvätt, bedrägerier eller finansiering av terrorism.

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättlagen, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du är en person i politiskt utsatt ställning*. Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt, vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningstvättlagen.

*En person i ”Politisk utsatt ställning” är en person som för tillfället har, eller tidigare har haft, en offentlig funktion i högre ställning i Sverige (eller annat land). Det kan exempelvis vara:

  • Statsminister
  • Regeringschef
  • Parlamentsledamöter
  • Minister
  • Domare i Högsta Domstolen eller andra högra organ
  • Ambassadörer
  • Högre officerare inom försvaret
  • Ledande ställning inom internationell organisation

Investerare

Har du tankar på att investera via Corpia? Titta igenom frågor och svar nedan för att lära dig mer om vad som gäller när du vill investera hos Corpia.

Du börjar med att registrera dig hos oss med ditt BankID, sedan får du fylla dina kontaktuppgifter och svara på frågor om ditt kapital. Därefter har du tillgång till ”Mitt Corpia” där all information om ditt konto och framtida investeringar kommer finnas. För att se vad som finns att investera i just nu klickar du på Aktuella Lån. För att kunna investera i något av lånen måste du först sätta in pengar på ditt Corpiakonto vilket du finner information om under Mitt Corpia.

Både privatpersoner och företag kan bli investerare hos Corpia. För att bli investerare hos Corpia måste man vara över 18 år och ha ett svenskt Bank-ID, dessutom måste man genomgå vår kundkännedomsprocess och godkännas som investerare.

Räntan på lånen är beroende av låntagarens kreditrating. Kreditratingen utgörs av en siffra mellan 0-100 där 100 är den högsta kreditratingen och motsvarar ”Mycket hög kreditvärdighet”. Kreditratingen sätts av företaget Creditsafe och tjänsten köps in av Corpia. Corpia gör ingen egen bedömning av låntagarens kreditvärdighet utan förmedlar endast den kreditrating som Creditsafe gör. Corpia tar en administrationsavgift på 1% för den förmedlingstjänst som Corpia tillhandahåller. Observera att avkastningen kan påverkas av eventuella kreditförluster. Därför är det viktigt att du som investerar gör en egen bedömning av risken att investera i företagslån och sätter den i relation till erbjuden ränta innan du bestämmer dig för att göra en investering.

Precis som med alla andra investeringar finns det alltid en risk med att låna ut pengar. Därför är det viktigt att du noggrant gör en egen bedömning av varje låntagare innan du investerar dina pengar. Corpia använder sig av Creditsafes kreditrating. Creditsafe har en väldigt stor erfarenhet av att avgöra kreditrating men varken Creditsafe eller Corpia tar något ansvar för låntagarnas återbetalningsförmåga.

De aktuella insättningsmetoderna och hur du gör för att sätta in pengar, hittar du när du loggat in på marknadsplatsen och går in på Mitt Corpia.

Du tar enkelt ut pengar från ditt Corpiakonto när du är inloggad. Klicka på Mitt Corpia och följ anvisningarna. 

I takt med att låntagarna betalar amorteringar och räntor (normalt månadsvis) får du som investerare in pengar till ditt Corpiakonto och du kan där följa hur dina investeringar utvecklas och hur mycket avkastning du har fått på dina investeringar.

Ja, avkastning dina investeringar ska redovisas i deklarationen och beskattas som ränteinkomst. 

Nej, det finns ingen lägsta gräns.

Det finns ingen gräns för hur mycket du kan investera däremot får en enskild privat investerare inte ha större än 10% av varje enskilt lån om inte Corpia i det enskilda fallet godkänner annat. För företagsinvesterare finns ingen sådan begränsning.

Det kostar ingenting att använda Corpias tjänst som investerare. Dock tar Corpia, vid en investering, ut 1% av det utlånade beloppet samt räntan i administrationsavgift. Denna avgift tas ut under hela lånets löptid vilket innebär att om inte låntagaren kan fullgöra sina betalningar så kommer inte heller Corpia få någon administrationsavgift.

Corpia godkänner endast svenska aktiebolag som låntagare. Låntagarna ska även ha en viss kreditrating enligt Creditsafes kreditratingmodell för att godkännas som låntagare och ha genomgått och godkänts i Corpias. Fler villkor för låntagare finns i de Allmänna Villkoren.

Corpia gör grundliga kundkännedomskontroller på de företag som ansöker om lån. För att kunna låna via Corpia måste företaget uppfylla grundkraven på att vara ett svenskt aktiebolag och uppfylla en viss kreditrating enligt Creditsafes kreditratingmodell. Låntagaren behöver även ange någon form av säkerhet för lånet.

Corpia gör dock ingen ingående granskning av låntagaren och tar inget ansvar för att låntagaren kan betala tillbaka lånet. Det är därför viktigt att du som investerare själv gör en ordentlig prövning av låntagaren och dennes återbetalningsförmåga samt värdet av eventuella säkerheter innan du bestämmer dig för att investera.

Corpia har etablerat rutiner och processer för de fall där låntagaren inte kan fullgöra sina betalningar. Först skickas betalningspåminnelser ut och kontakt tas med låntagaren. Därefter, och om nödvändigt, tar Corpia in Lowells (före detta Lindorff) som är ett av de mest väletablerade inkassobolagen för att sköta indrivningsförfarandet. Genom Kreditgivarombudet, som representerar samtliga investerare i ett visst lån, kan ytterligare åtgärder vidtas för att driva in lånet. Genom hela denna process kommer du som investerare att få information om hur ärendet fortskrider.

Corpia använder sig av klientmedelskonton för att skydda både investerare och låntagare. Det innebär att investerare och låntagare är skyddade i det fall Corpia skulle gå i konkurs genom att investerarnas och låntagarnas medel inte beblandas med Corpias vid en konkurs. Då Corpia endast är ett ombud och förmedlare så fortsätter låntagarnas skyldigheter att betala amorteringar och räntor även om Corpia skulle gå i konkurs. Klientmedelskontona finns hos välrenommerade svenska banker och skyddas därmed av den statliga insättningsgarantin.

Ja, även juridiska personer i form av svenska aktiebolag kan investera.

Din säkerhet är något vi på Corpia tar på stort allvar. Corpia följer vid var tid gällande regelverk för behandling av personuppgifter. Vi hanterar alla personuppgifter och transaktioner enligt strikt säkerhetsstandard och krypteras genom SSL.

Låntagare

Är du nyfiken på vad som krävs för att bli låntagare hos oss, eller bara vill veta lite mer? Nedan finns många frågor som berör dig som är intresserad av att låna pengar hos Corpia.

Du börjar med att göra en ansökan på corpia.se där du fyller önskat belopp och löptid för att därefter identifierar dig via BankID och fylla i information om ditt företag, dess ekonomi, kontaktuppgifter och säkerheter. Därefter granskar du din ansökan och skickar in. Efter att vi mottagit din ansökan kommer du få ett formulär för kundkännedom som är en förutsättning för att vi ska kunna behandla din ansökan. När vi mottagit fullständiga uppgifter så tar det ca 1-2 dagar för oss att behandla ditt ärende.

Corpia godkänner endast svenska aktiebolag med viss kreditrating som låntagare.

I god tid före varje återbetalningstillfälle så får du en faktura med inbetalningsinformation. Fakturan avser båda amortering och eventuella tillkommande kostnader och avgifter.

Nej, du måste ha en svensk bank och svenskt BankID för att kunna låna pengar via oss.

Vi jobbar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer för att du ska få en så snabb handlingstid som möjligt. För närvarande är handlingstiden ca 1-2 dagar från det att vi fått in en fullständig ansökan.

Om du vill ta tillbaka eller ändra din ansökan så är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@corpia.se

.

Du kan låna pengar efter ditt företags behov. Några vanliga syften med företagslån är: investeringar, förvärv, tillväxt, kassaflöde.  

Våra investerare består av en blandning av privatpersoner, andra företag och institutioner

Corpia använder sig av Creditsafes kreditrating. I den tas en rad olika parametrar med i bedömningen såsom, styrelsemedlemmar, bokslutsinformation, betalningsanmärkningar, mm. Se mer information om Creditsafes ratingmodell på www.creditsafe.com.

Varje bolag tilldelas en kreditrating mellan 0-100 där 100 är högst kreditvärdighet. Kreditklassen ligger sedan till grund för den räntenivå som vi på Corpia föreslår och som behöver accepteras av låntagaren innan kreditansökan publiceras på Corpias hemsida.

Om du vill avsluta ditt Corpiakonto kontaktar du oss på kundtjanst@corpia.se

Nej, du kan endast ha ett lån i taget på Corpias plattform.

Corpia tar ut en avgift på 2% av lånebeloppet. Avgiften räknas av och betalas i samband med utbetalning av lånet.

Varje lån har en överenskommen amorteringsplan men som låntagare har du alltid rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid.

Om du har problem med att fullgöra dina betalningar ber vi dig kontakta oss på kundtjanst@corpia.se snarast möjligt.

Om ett lån inte fulltecknas kommer företaget tyvärr inte få ett låneerbjudande. Företaget kan självklart ansöka om ett nytt lån.

Er säkerhet är av yttersta vikt för oss. Corpia står under Finansinspektionen tillsyn och behandlar alla uppgifter med full sekretess. Dessutom sker alla betalningsflöden från klientmedelskonton vilket säkerställer att inga likvida medel blandas mellan låntagare, investerare och Corpia.

För att kunna behandla din ansökan hämtas bolagsinformation såsom, finansiell information, styrelsemedlemmar mm från Creditsafe.

För att låna via Corpias marknadsplats krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastighet, företagshypotek och borgensåtaganden. 

För att investerarna ska kunna ta ställning till om de vill låna ut pengar till ditt företag via Corpias marknadsplats behöver vi presentera bolaget med namn, en övergripande beskrivning av verksamheten samt finansiell information. Investerarna kommer även se lånebeloppet, löptiden samt säkerheterna för lånet. Investerarna kommer dock endast kunna se fullständig information vid inloggat läge. En nedskalad version av informationen om ditt företag visas även för intressenter som inte är inloggade på Corpias marknadsplats. Denna typ av information kan även komma att användas i marknadsföringssyfte för att stötta ditt företag att få finansiering via Corpias marknadsplats.

Om du har problem med sidan så är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@corpia.se

Vi på Corpia hjälper dagligen företag att nå sina visioner och mål genom att hitta rätt finansiering för rätt behov, både på vår digitala marknadsplats och utanför. I dagsläget har vi ingen möjlighet att hantera lån större än 2 miljoner på marknadsplatsen, behöver ditt företag ett större lån än så kan du höra av dig till David, eller läsa mer på corpiagroup.se.

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen