faq main page

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

På den här sidan presenteras de vanligaste frågorna, både vad gäller låntagare och investerare. Om du inte hittar din fråga här, eller vill veta mer är du självklart välkommen att kontakta oss


Om Corpia

Vill du veta mer om oss? Här hittar du de mest frekvent ställda frågorna om Corpia. För ytterligare information gå till Om oss.

Corpia är en förmedlare av företagskrediter. Företagskrediterna förmedlas via Corpias digitala plattform för företagslån. Vår marknadsplats erbjuder en transparent och effektiv process för svenska företag att låna pengar som ett alternativ till de traditionella bankerna. Corpia hjälper alltså till med att förmedla lån mellan företag som önskar låna pengar och investerare som vill låna ut pengar. Nedan menas med ”Investering” ett lån som en investerare har lämnats till ett företag och med ”Investerare” menas en person som har lånat ut pengar till företaget.    

Genom vår marknadsplats kan privatpersoner och företag investera genom att erbjuda små och medelstora företag att låna pengar mot en ränta.  Corpia hanterar all administration och ser till att amorteringar och räntor kommer in på investerarnas Corpiakonton regelbundet vartefter låntagarna betala amorteringar och räntor.

Små och medelstora företag är viktiga byggstenar i den svenska ekonomin och därför är Corpia måna om att underlätta för de företag som vill få sin verksamhet att växa men där tillgång på kapital har varit ett hinder. Som investerare har du möjlighet att investera dina pengar i företag som du tror på. Det finns alltid en risk förenad med att låna ut pengar. Corpia gör ingen egen kreditvärdering eller -bedömning av låntagaren och tar inget ansvar för att låntagarna kommer att kunna betala tillbaka delar eller hela lånesumman eller räntan. Det är därför viktigt att du som investerare gör en egen bedömning av låntagaren och räntan i förhållande till risken innan du bestämmer dig för att investera.

Corpia är en registrerad betaltjänstleverantör och står därmed under Finansinspektionens tillsyn. Corpia är skyldig att följa tillämpliga lagar och regler för registrerade betaltjänstleverantörer vilket även ställer krav på att vi aktivt jobbar med att förhindra att Corpia utnyttjas för penningtvätt, bedrägerier eller finansiering av terrorism.

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättlagen, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du är en person i politiskt utsatt ställning*. Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt, vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningstvättlagen.

*En person i ”Politisk utsatt ställning” är en person som för tillfället har, eller tidigare har haft, en offentlig funktion i högre ställning i Sverige (eller annat land). Det kan exempelvis vara:

  • Statsminister
  • Regeringschef
  • Parlamentsledamöter
  • Minister
  • Domare i Högsta Domstolen eller andra högra organ
  • Ambassadörer
  • Högre officerare inom försvaret
  • Ledande ställning inom internationell organisation

Låntagare

Är du nyfiken på vad som krävs för att bli låntagare hos oss, eller bara vill veta lite mer? Nedan finns många frågor som berör dig som är intresserad av att låna pengar hos Corpia.

Du börjar med att göra en ansökan på corpia.se där du fyller önskat belopp och löptid för att därefter identifierar dig via BankID och fylla i information om ditt företag, dess ekonomi, kontaktuppgifter och säkerheter. Därefter granskar du din ansökan och skickar in. Efter att vi mottagit din ansökan kommer du få ett formulär för kundkännedom som är en förutsättning för att vi ska kunna behandla din ansökan. När vi mottagit fullständiga uppgifter så tar det ca 1-2 dagar för oss att behandla ditt ärende.

Corpia godkänner endast svenska aktiebolag med viss kreditrating som låntagare.

I god tid före varje återbetalningstillfälle så får du en faktura med inbetalningsinformation. Fakturan avser båda amortering och eventuella tillkommande kostnader och avgifter.

Nej, du måste ha en svensk bank och svenskt BankID för att kunna låna pengar via oss.

Vi jobbar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer för att du ska få en så snabb handlingstid som möjligt. För närvarande är handlingstiden ca 1-2 dagar från det att vi fått in en fullständig ansökan.

Om du vill ta tillbaka eller ändra din ansökan så är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@corpia.se

.

Du kan låna pengar efter ditt företags behov. Några vanliga syften med företagslån är: investeringar, förvärv, tillväxt, kassaflöde.  

Våra investerare består av en blandning av privatpersoner, andra företag och institutioner

Corpia använder sig av Creditsafes kreditrating. I den tas en rad olika parametrar med i bedömningen såsom, styrelsemedlemmar, bokslutsinformation, betalningsanmärkningar, mm. Se mer information om Creditsafes ratingmodell på www.creditsafe.com.

Varje bolag tilldelas en kreditrating mellan 0-100 där 100 är högst kreditvärdighet. Kreditklassen ligger sedan till grund för den räntenivå som vi på Corpia föreslår och som behöver accepteras av låntagaren innan kreditansökan publiceras på Corpias hemsida.

Om du vill avsluta ditt Corpiakonto kontaktar du oss på kundtjanst@corpia.se

Nej, du kan endast ha ett lån i taget på Corpias plattform.

Corpia tar ut en avgift på 2% av lånebeloppet. Avgiften räknas av och betalas i samband med utbetalning av lånet.

Varje lån har en överenskommen amorteringsplan men som låntagare har du alltid rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid.

Om du har problem med att fullgöra dina betalningar ber vi dig kontakta oss på kundtjanst@corpia.se snarast möjligt.

Om ett lån inte fulltecknas kommer företaget tyvärr inte få ett låneerbjudande. Företaget kan självklart ansöka om ett nytt lån.

Er säkerhet är av yttersta vikt för oss. Corpia står under Finansinspektionen tillsyn och behandlar alla uppgifter med full sekretess. Dessutom sker alla betalningsflöden från klientmedelskonton vilket säkerställer att inga likvida medel blandas mellan låntagare, investerare och Corpia.

För att kunna behandla din ansökan hämtas bolagsinformation såsom, finansiell information, styrelsemedlemmar mm från Creditsafe.

För att låna via Corpias marknadsplats krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastighet, företagshypotek och borgensåtaganden. 

För att investerarna ska kunna ta ställning till om de vill låna ut pengar till ditt företag via Corpias marknadsplats behöver vi presentera bolaget med namn, en övergripande beskrivning av verksamheten samt finansiell information. Investerarna kommer även se lånebeloppet, löptiden samt säkerheterna för lånet. Investerarna kommer dock endast kunna se fullständig information vid inloggat läge. En nedskalad version av informationen om ditt företag visas även för intressenter som inte är inloggade på Corpias marknadsplats. Denna typ av information kan även komma att användas i marknadsföringssyfte för att stötta ditt företag att få finansiering via Corpias marknadsplats.

Om du har problem med sidan så är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@corpia.se

Vi på Corpia hjälper dagligen företag att nå sina visioner och mål genom att hitta rätt finansiering för rätt behov, både på vår digitala marknadsplats och utanför. I dagsläget har vi ingen möjlighet att hantera lån större än 2 miljoner på marknadsplatsen, behöver ditt företag ett större lån än så kan du höra av dig till David, eller läsa mer på corpiagroup.se.

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen