faq main page

FAQ

Här hittar du svar på de vanligast ställda frågorna hos Corpia

Om du har en fundering kan du läsa igenom de vanligast ställda frågorna och svaren nedan. Om du inte hittar svar på din fråga eller om du vill veta mer, är du självklart välkommen att kontakta oss. Du når även vår kundtjänst på 010 750 05 90.


Om oss

Vill du veta mer om oss? Här hittar du de mest frekvent ställda frågorna om Corpia. För ytterligare information gå till Om oss.

Corpia erbjuder företagslån till små och medelstora svenska företag som vill få sin verksamhet att växa och nå sin fulla potential. Detta gör vi genom att låna ut pengar på ett effektivt och transparent sätt genom vår digitala marknadsplats. 

Corpia hanterar all administration och gör noggranna bakgrundskontroller på de företag som ansöker om lån via marknadsplatsen. För små och medelstora företag har det blivit svårare att få finansiering hos de större finansiella instituten, trots en väl fungerande verksamhet. Dessa företag är en viktig byggsten i den svenska ekonomin, och därför vill Corpia underlätta för de företag som vill få sin verksamhet att växa men hittills inte har haft möjlighet till det. 

Corpia Group AB är ett registrerat finansiellt institut. Corpia Group AB är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser. Vidare följer Corpia Group AB den svenska marknadsföringslagen

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättlagen, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du är en person i politiskt utsatt ställning*. Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt, vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningtvättslagen.

*En person i ”Politisk utsatt ställning” är en person som för tillfället har, eller tidigare har haft, en offentlig funktion i högre ställning i Sverige (eller annat land). Det kan exempelvis vara:

  • Statsminister
  • Regeringschef
  • Parlamentsledamöter
  • Minister
  • Domare i Högsta Domstolen eller andra högra organ
  • Ambassadörer
  • Högre officerare inom försvaret
  • Ledande ställning inom internationell organisation

Låntagare

Är du nyfiken på vad som krävs för att bli låntagare hos oss, eller bara vill veta lite mer? Nedan finns många frågor som berör dig som är intresserad av att låna pengar hos Corpia.

Du börjar med att fylla i önskat belopp och löptid för ditt lån. Därefter fyller du i organisationsnummer och kontaktuppgifter, samt identifierar dig via BankID. Till sist granskar du din ansökan och skickar in. Vi kommer sedan att kontakta dig för att samla in ytterligare relevant information. 

Corpia godkänner endast svenska aktiebolag med viss kreditrating som låntagare.

I god tid före varje återbetalningstillfälle så får du en faktura med inbetalningsinformation. Fakturan avser ränta och eventuell amortering.

Nej, du måste ha en svensk bank och svenskt BankID för att kunna låna pengar via oss.

Vi jobbar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer för att du ska få en så snabb handlingstid som möjligt. För närvarande är handlingstiden ca 1-2 dagar från det att vi fått in en fullständig ansökan.

Om du vill ta tillbaka eller ändra din ansökan så är du välkommen att kontakta din kontaktperson hos oss, alternativt vår på [email protected] eller 010 750 05 90.

.

Du kan låna pengar efter ditt företags behov. Några vanliga syften med företagslån är: investeringar, förvärv, tillväxt, kassaflöde.  

Corpia använder sig av Creditsafes kreditrating. I den tas en rad olika parametrar med i bedömningen såsom, styrelsemedlemmar, bokslutsinformation, betalningsanmärkningar, mm. Se mer information om Creditsafes ratingmodell på www.creditsafe.com.

Vi kan även hämta in ytterligare data, så som transaktionsdata och bokföringsdata.

Om du vill avsluta ditt Corpiakonto kontaktar du oss på [email protected]

Nej, du kan endast ha ett lån i taget på Corpias plattform.

Att ansöka om lån hos Corpia kostar ingenting. Om vi skulle bevilja din ansökan tas en uppläggningsavgift på det begärda lånebeloppet. Avgiften dras av och betalas i samband med utbetalning av lånet och ligger i normala fall på 2%.

Varje lån har en överenskommen amorteringsplan men som låntagare har du alltid rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid.

Vi vet att det ibland händer att man glömmer att betala en faktura i tid. Därför skickar vi alltid en vänlig påminnelse för att försäkra oss om att du betalar in beloppet. Hör av dig till oss så löser vi det tillsammans! Om vi ändå inte får in pengarna på kontot kommer vi skicka vidare ärendet till ett inkassobolag som tar över faktureringen. 

Om du har problem med att fullgöra dina betalningar ber vi dig kontakta oss snarast möjligt på 010 750 05 90 eller på [email protected].

Er säkerhet är av yttersta vikt för oss. Dessutom sker alla betalningsflöden från klientmedelskonton vilket säkerställer att inga likvida medel blandas mellan låntagare och Corpia.

Corpia använder sig av Creditsafes kreditrating. I den tas en rad olika parametrar med i bedömningen såsom, styrelsemedlemmar, bokslutsinformation, betalningsanmärkningar, mm. Se mer information om Creditsafes ratingmodell på www.creditsafe.com.

Vi kan även hämta in ytterligare data, så som transaktionsdata och bokföringsdata.

För att låna via Corpia krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastigheter, företagshypotek och borgensåtaganden. 

Om du har problem med sidan så är du välkommen att kontakta oss på 010 750 05 90 eller på [email protected].

Vi på Corpia hjälper dagligen företag att nå sina visioner och mål genom att hitta rätt finansiering för rätt behov, både på vår digitala plattform och utanför. I dagsläget har vi ingen möjlighet att hantera lån större än 3 miljoner på vår digitala plattform. Om ditt företag behöver ett större lån än så kan du höra av dig till David, eller läsa mer på corpiagroup.se.

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen