iStock 180833914 2

Investmentbolag med lång erfarenhet

Investmentbolag som investerar i olika tillgångsslag, däribland kulturhistoriska byggnader samt värdepapper

Investmentbolaget har funnits i över 10 år och har under åren utvecklat ett tydligt fokus, men inte uteslutande, mot att investera i, restaurera och ha tillgångar i kulturhistoriska byggnader. Utöver detta har bolaget ett stort fokus på att förvalta samt utveckla investeringar som är gjorda i onoterade och noterade bolag.Bolaget och Corpia har haft ett långvarigt samarbete som präglats av ömsesidig respekt och tillit, med flertalet lyckade finansieringsanskaffningar bakom oss. Som finansiell rådgivare har Corpia givit bolaget möjligheterna att utvecklas genom att anskaffa finansiering.

Bolagets senaste projekt finansierades genom ett lån på 1,5 miljoner kr via Corpias plattform. Syftet med finansieringen var att ta nästa kliv och stärka bolagets positioner samt utveckla dess tillgångar, bland annat genom nya förvärv och investeringar. Tack vare våra investerare på plattformen kunde vi återigen hjälpa bolaget i deras fortsatta satsning.

Fler framgångssagor

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen