En miljon kontrakt ska rädda Östersjön

TIS, MARS 23, 2021

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, på gränsen till kollaps. Död havsbotten breder ut sig, algblomningarna ökar och torskbeståndet minskar. Men än finns det hopp. Mats Jakobsson har sjösatt ett projekt för att rädda havet. Med ett företagslån från Corpia kunde det nystartade bolaget rekrytera kompetens och växla upp sitt viktiga arbete.

Finansieringen från Corpia gav oss de resurser vi behövde för att komma igång, vilket var en
nyckelfråga. Bankerna är inte intresserade av den här typen av uppstartsbolag men Corpia
har ett annorlunda tänk och en egen scoringmodell.

– Små förändringar kan göra stor skillnad och vi vill få människor att ändra sitt beteende och göra fler miljösmarta val i vardagen. Det finns en enorm okunskap kring allt det som tillslut hamnar i havet och det har vi nu möjlighet att förändra, säger Mats Jakobsson, initiativtagare och styrelseledamot på det nystartade bolaget Expedition Baltic Sea, som står bakom projektet.

Mats Jakobsson växte upp i den lilla kuststaden Oskarshamn och har sedan barnsben spenderat tid på havet. Han har på nära håll bevittnat den negativa utveckling som skett i Östersjön.

– Det är mycket som har förändrats sedan jag var liten och gick till torget för att titta på fiskarna, torskar på uppåt 15 kilo. Nu väger en Östersjötorsk snarare två till tre kilo, stora delar av havsbotten är död och algblomningarna blir värre och värre.

Expedition Rädda Östersjön utgår från FN:s globala hållbarhetsmål 14.1 som syftar till att minska föroreningarna i havet. Genom samarbeten med forskare, organisationer och näringsliv ska expeditionen genomföra olika aktiviteter för att sprida information, kunskap och nya forskningsrön kring situationen i Östersjön.

– Vi vill skapa en internationell gemenskap där vi tillsammans hjälps åt att rädda Östersjön genom insatser som ger konkreta resultat, som bland annat utbildningar för ungdomar och finansiering av nya våtmarker. Utmaningen är att hitta investerare som vill vara med och bidra, säger Mats Jakobsson. 

En viktig del av projektet har varit att få finansiering för att täcka uppstartskostnader som rekrytering av kompetens och marknadsföringsinsatser för att nå ut till investerare.

– Finansieringen från Corpia gav oss de resurser vi behövde för att komma igång, vilket var en nyckelfråga. Bankerna är inte intresserade av den här typen av uppstartsbolag men Corpia har ett annorlunda tänk och en egen scoringmodell. De bedömde affärsmodellen och såg vår potential. Innan 2025 är målet att en miljon av de 85 miljoner människor som bor runt havet ska teckna digitala kontrakt där de långsiktigt förbinder sig att verka för ett friskt hav.

– Självklart vill man göra något för att återställa delar av havet och det kommer att ta tid. Men man måste ju börja någonstans, säger Mats Jakobsson.

Darför valde vi att satsa på Expedition Baltic Sea

Tack vare våra egenutvecklade riskmodeller, där vi tar in fler dimensioner än traditionella riskverktyg, bedömer vi Expedition Rädda Östersjön som ett bolag där vi känner oss komfortabla med att lämna en kredit. Bolagets arbete passar dessutom väl in med våra värdegrunder där vi vill vara med och bidra till samhällsnyttan genom att stötta småföretag med kapital.

Ansök om lån

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen