Corpia expanderar internationellt med unik AI-modell, tecknar avtal med storbank

MÅN, AUG 24, 2020

Corpia har tecknat ett strategiskt och omfattande avtal med den lettiska banken Citadele som bedriver bankverksamhet i Baltikum. Avtalet innefattar en teknisk plattform som effektiviserar och automatiserar bankens utlåning mot små och medelstora företag. I samband med detta tar Corpia steget ut i Europa och öppnar upp för fortsatt internationell expansion.

Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att leda detta verksamhetskritiska projekt för Citadele. Avtalet innebär att vi får vår teknik och plattform validerad av en extern, trovärdig part och att vi nu expanderar internationellt.

Att låna ut pengar till små och medelstora företag, SME-segmentet, är en komplex och tidskrävande process. Corpia har under de senaste åren utvecklat en ny teknisk plattform som både effektiviserar processen med att långa ut pengar till SME-segmentet och minskar kreditriskerna.

Den nya tekniska plattformen har en hög grad av automatisering och med en unik AI-modell förbättras möjligheterna att identifiera intressanta kundsegment, fatta tillförlitliga kreditbeslut, optimera kapitalanvändningen och monitorera kreditportföljen. Resultatet blir en bättre kundupplevelse och högre avkastning på eget kapital.

Citadele verkar på den baltiska bankmarknaden och har som målsättning att bli den ledande aktören inom utlåning mot SME-segmentet. Banken har 1300 anställda och är den fjärde största banken i Baltikum. Nu tecknar de ett omfattande avtal med Corpia, som bedriver utlåningsverksamhet till små och medelstora företag i Sverige genom sin egenutvecklade låneplattform.  

- Vi har tittat på många olika lösningar inom maskininlärning för att bli mer effektiva i vår utlåning mot SME-segmentet. Corpia är den enda leverantören på marknaden som motsvarar våra högt ställda krav på AI, flexibilitet och kreditrisk. Vi kommer att kunna korta våra ledtider dramatiskt och fatta både bättre och snabbare kreditbeslut, vilket ger oss en enorm konkurrensfördel, säger Johan Åkerblom, vd för Citadele.  

- Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att leda detta verksamhetskritiska projekt för Citadele. Avtalet innebär att vi får vår teknik och plattform validerad av en extern, trovärdig part och att vi nu expanderar internationellt. Det här är första steget i vår ambition att förändra den internationella SME-lånemarknaden. Som bolag ger det oss en styrka att diversifiera vårt erbjudande bortom utlåningsverksamheten i Sverige, där vi fortsatt har en stark ambition att växa och ta marknadsandelar, säger Dadmehr Fatehi, vd på Corpia.

Corpias nya tekniska plattform kommer långsiktigt att anpassas och skräddarsys för nya aktörer på andra marknader.
För mer information, intervjuförfrågan vänligen kontakta:
[email protected]

För pressmaterial, klicka här

Corpia Group AB är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och har sitt säte i Stockholm. Corpia har förmedlat över 1 miljard SEK sedan starten 2012, och öppnande upp för egen utlåning i december 2019.

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen