5 smarta tips till dig som söker företagslån – och vad du helst bör undvika

ONS, MARS 3, 2021

Corpias riskchef Andrew Karmy delar med sig av sina fem bästa tips på vad du som småföretagare kan göra för att öka dina chanser att beviljas ett företagslån, till bästa möjliga villkor och vad du helst bör undvika.

Ju mer specifik du är, desto lättare blir det för långivaren att godkänna din ansökan. Det gör det även enklare att föreslå ett rimligt upplägg, inte minst när det gäller amorteringstakten.

1. Ha en klar plan

Behöver ditt företag till exempel låna pengar för att investera i en ny lokal? Eller anställa ny personal? Oavsett anledning behöver du ha en plan när du ansöker om ett företagslån. I planen bör det tydligt framgå vad lånet ska användas till och hur du har tänkt att det ska betalas tillbaka. Har ditt företag redan ett kassaflödesöverskott för att betala lånet? Eller ska lånet användas som en investering för att öka omsättningen över tid och i sådant fall – när bedömer du att pengarna kan betalas tillbaka?

Ju mer specifik du är, desto lättare blir det för långivaren att godkänna din ansökan. Det gör det även enklare att föreslå ett rimligt upplägg, inte minst när det gäller amorteringstakten.

 

2. Tänk på helheten

Det är mycket viktigt att undvika sådant som de flesta långivare betraktar som ”risksignaler” i din kreditrapport från kreditupplysningsföretagen. Om ditt företag exempelvis har en betalningsanmärkning på grund av en obetald faktura eller skuld, kommer många långivare att helt utan vidare avslå din kreditansökan. Detta trots att betalningsanmärkningar ibland rör mindre belopp (som till exempel obetald trängselskatt).

Ofta intresserar sig långivare lika mycket för företagarens personliga finanser, som för själva företagets finanser – särskilt om personlig borgen lämnas som säkerhet. Men även om personlig borgen inte lämnas, anser långivare att människor som har varit slarviga i hanteringen av sina personliga finanser (särskilt om det har resulterat i en betalningsanmärkning eller ett ärende hos Kronofogden) är sannolikare att vara slarviga i sitt företagande.

Så var lika skötsam med din privata ekonomi som med företagets eftersom långivare ser till helheten.

 

3. Säkerhet kan ge bättre villkor

Långivare erbjuder sällan ”blancolån” – lån utan säkerhet – till småföretag. Vanligtvis behöver de säkerställa att det finns en god chans att få tillbaka åtminstone en del av de utlånade pengarna, om företaget skulle gå i konkurs. Långivaren behöver därför någon form av säkerhet.

De vanligaste säkerhetsformerna som accepteras är: fastighetspant, företagsinteckning och personlig borgen (eller i vissa fall från ett moderbolag). Att lämna säkerhet kan framstå som obekvämt eftersom du därigenom riskerar att involvera betydelsefulla tillgångar som ditt företag eller du äger. Men att lämna bra säkerhet för lånet, gör att risken för långivaren minskar. Det kan därför ses som ett tillfälle att förhandla fram bättre kreditvillkor, som till exempel lägre ränta.

Tänk på att vissa säkerhetsformer kan generera kostnader som normalt faller på låntagaren. Nya pantbrev beskattas med 2 procent av värdet och Bolagsverket tar en avgift på 1 procent av värdet på nya företagsinteckningar.

 

4. Dokumentera mera

Kreditansökningsprocesser går ofta långsamt – och kan även pausas – när den information som långivaren kräver, för att fatta ett slutgiltigt kreditbeslut, saknas eller är ofullständig. Det kan naturligtvis vara svårt att förutse vilken typ av information olika utlånare vill ha. Det gäller inte minst mer traditionella aktörer, som inte har kommit så långt i sin digitaliseringsprocess.

En bra tumregel är att ha följande tillgängligt innan en låneansökan skickas in: uppdaterad bokföring, transaktionsdata (utdrag från företagets bankkonto) och värderingsdokument för tillgångar, vanligtvis fastigheter, som eventuell pantsättning. 

Nuförtiden kan några aktörer hämta transaktionsdata direkt från din bank om du ger dem ditt samtycke.

 

5. Långsiktighet är A och O

Kanske kan det locka att ta ett nytt lån för att finansiera ett tidigare lån och välja det alternativ som har de bästa villkoren för stunden – den lägsta räntan eller månadskostnaden. Men en bra strategi kan vara att hitta en långsiktig finansieringspartner, som kan stötta dig som företagare under flera år.

En låntagare som har skött tidigare företagslån på ett bra sätt uppskattas av långivare. Finns det dessutom en historik mellan låntagaren och den specifika långivaren, som sträcker sig långt bakåt i tiden, ökar möjligheten att kontinuerligt förhandla fram bättre villkor. Att ha alla företagslån samlade på ett och samma ställe kan dessutom stärka din förhandlingsstyrka eftersom storleken på kundrelationen är en viktig faktor för många långivare.

Att ha en långsiktig finansieringspartner kan alltså leda till bättre villkor, jämfört med att ha flera företagslån hos olika aktörer. Och om din utvalda finansieringspartner inte tillmötesgår dina förväntningar över tid har du självklart alltid möjlighet att byta.

För mer information eller intervjuförfrågan vänligen kontakta:
[email protected]Corpia Group AB är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och har sitt säte i Stockholm. Corpia har förmedlat över 1 miljard SEK sedan starten 2012, och öppnande upp för egen utlåning i december 2019.

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen