Vanliga frågor

Om du inte hittar svar på din fråga eller om du vill veta mer, är du självklart välkommen att kontakta oss genom att ringa vår kundtjänst på 010 750 05 90 eller maila oss på [email protected]

Om Corpia

Vad gör Corpia?

Vi vet att det har blivit svårare att få finansiering hos de större bankerna, trots en väl fungerande verksamhet. Små och medelstora bolag är en viktig byggsten i den svenska ekonomin och därför vill vi på Corpia underlätta för de som vill få sin verksamhet att växa men hittills inte har haft möjlighet till det.

Vi erbjuder företagslån till små och medelstora svenska bolag som vill få sin verksamhet att växa och nå sin fulla potential. Vi hanterar all administration och gör alltid en individuell kreditanalys på de bolag som ansöker om lån.

Hur regleras Corpia?

Corpia Group AB är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen. Corpia Group AB är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser.

Varför ställer ni frågor om mig och mitt bolag?

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättslag, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du eller någon annan i bolaget är en person i politiskt utsatt ställning. Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt. Vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningtvättslagen.

Corpia gör alltid en individuell kreditbedömning och kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material för att kunna ta ställning till just ditt bolags återbetalningsförmåga. Exempel på vad vi kan komma att hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Låna hos Corpia

Hur ansöker jag om lån?

Du börjar med att verifiera din identitet via BankID. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter och anger vilket bolag som ansöker om lånet. Ange önskat belopp, löptid och svara på några frågor angående ditt bolag och de personer kopplade till bolaget. Till sist granskar du din ansökan och skickar in. Vi återkommer inom 1-2 arbetsdagar.

Vill du ha hjälp kan du alltid kontakta kundtjänst på 010-750 05 90 eller [email protected]

Vilka företag får ansöka om lån hos Corpia?

Corpia lånar endast ut till svenska aktiebolag. 

Kan jag låna hos Corpia utan att ha svensk bank?

Nej, du måste ha en svensk bank och svenskt BankID för att kunna låna pengar via oss.

Hur lång tid tar det att få besked efter att jag skickat in min ansökan?

För närvarande är handläggningstiden ca 1-2 dagar från det att vi fått in en fullständig ansökan.

Kan jag ta tillbaka eller ändra min låneansökan?

Ja, du har alltid rätt att, utan några extra kostnader, ta tillbaka eller ändra din ansökan. Kontakta din kontaktperson hos oss, alternativt höra av dig till oss på [email protected] eller 010 750 05 90.

Vad kan jag låna pengar till?

Anledningarna till varför ett bolag kan behöva låna pengar är många och inget är mer rätt eller fel. Några vanliga syften med ett företagslån kan vara:

  • Investeringar
  • Förvärv
  • Tillväxt  
  • Varulager
  • Renovering
  • Likviditetsbrist
  • Refinansiering

Hur bedöms mitt bolags kreditvärdighet?

Corpia gör alltid en individuell kreditanalys av ditt bolag där flera parametrar spelar in, bland annat använder vi oss av Creditsafes kreditrating. För att veta mer om hur Creditsafes ratingmodell fungerar kan ni läsa hos Creditsafe: www.creditsafe.com

Vi hämtar även in ytterligare information, så som kontoutdrag och/eller uppdaterad resultat- och balansräkning.

Hur avslutar jag mitt konto hos er?

Om du vill avsluta ditt Corpia-konto kontaktar du oss på kundtjänst. Observera att har du ett pågående lån hos oss kan vi, av legala skäl inte avsluta ditt konto hos oss. 

Kan jag ha flera lån hos Corpia samtidigt?

Nej, i nuläget kan du endast ha ett lån i taget på Corpias plattform. 

Är det säkert att ansöka om lån hos Corpia?

Säkerhet är alltid vår prio nummer 1 och plattformen utvärderas och uppdateras löpande för att vara så säker som möjligt. Bland annat använder vi oss av BankId, för att säkerställa att bolagens information inte kommer i orätta händer. 

Vilka uppgifter hämtar ni om mig och mitt bolag under ansökningsprocessen?

Under ansökningsprocessen hämtar Corpia in en rad olika uppgifter om bolaget och tillhörande personer, det gör vi dels för att vi enligt svensk penningtvättslag ska ha god kundkännedom och dels för att kunna göra en individuell kreditbedömning.

Vi hämtar in bolagets finansiella information, såsom bokslut och kreditscore, bolagets adress. Utöver detta kollar vi även av om de personer som är kopplade till bolaget är PEP, om de är bosatta i Sverige och/eller om de finns med på någon sanktionslista, deras bolagsengagemang och tidigare konkurser eller bedrägerimål. 

Corpia kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material. Exempel på vad vi brukar hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Vilka säkerheter behöver Corpia för att godkänna en låneansökan?

För att låna hos Corpia krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastighets- och/eller företagsinteckning och borgen. Corpia utgår alltid efter ditt bolags förutsättningar och kan därför komma att föreslå eller godta andra typer av säkerheter. För att läsa mer om de olika typerna av säkerheter gå till vårt avsnitt om säkerheter.

Vem kontaktar jag om något på hemsidan inte fungerar?

Om du har problem med sidan eller vill ha hjälp är du välkommen att kontakta oss på 010 750 05 90 eller på [email protected]

Varför behöver ni kontoutdrag från bolaget?

För att vi ska få en rättvis bild av ditt bolag behöver vi få tillgång till bolagets kontoutdrag, helst från de senaste 12 månaderna och framåt. Det är bland annat för att säkerställa bolagets skötsel och analysera dess kassaflöden. Du kan skicka in det som en excel-fil till vår kundtjänst-mail, alternativt PDF. 

Vi kommer aldrig att lämna ut konto-informationen till tredje part eller använda den i något annat syfte än att bedöma bolagets kreditvärdighet. Ber vi om kontoutdraget innebär det att vår kreditavdelning behöver den informationen och vi  kommer inte att kunna ge ut något lån om det är så att vi inte får tillgång till den efterfrågade informationen.

Säkerheter

Vad är säkerheter?

Enkelt förklarat är en säkerhet, i banksammanhang, något av värde som långivaren kan ta i beslag från låntagaren om denne inte betalar tillbaka ett lån enligt avtalade villkor. Vid företagslån hos Corpia är de vanligast förekommande säkerheterna Proprieborgen, Företagsinteckning och Fastighetsinteckning. 

Företagsinteckning

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den. En företagare kan även använda patent, maskiner och andra tillgångar till att ansöka om en företagsinteckning. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Fastighetsinteckning

En fastighetsinteckning kan ges av ett företag till en långivare och betyder att långivaren då har rätt att få pengar om företaget skulle försättas i konkurs och fastigheten måste säljas. Inteckningen ger långivaren en viss rätt att få pengar ur konkursboet före andra fordringsägare som inte har fått någon inteckning.

Proprieborgen

Den som tecknar borgen, det vill säga går i borgen för någon annan, kallas för borgensman. De två vanligaste typerna är antingen att t.ex. moderbolaget går i borgen eller att en eller flera privatpersoner gör det, förslagsvis en av majoritetsägarna. Borgensmannen förbinder sig att betala räntor, amorteringar och eventuella övriga kostnader på krediten om inte kredittagaren själv betalar. Vid proprieborgen kan kreditgivaren kräva antingen borgensmannen eller kredittagaren, så snart någon betalning uteblivit. Borgensmannen har alltså gått i borgen, "såsom för egen skuld". 

Återbetalning

Kan jag betala tillbaka mitt lån i förtid?

Varje lån har en överenskommen amorteringsplan men som låntagare har du alltid rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid utan någon extra kostnad.

Hur betalar jag tillbaka lånet?

I dagsläget erbjuder vi två möjligheter att återbetala lånet, autogiro och fakturabetalningar. Oberoende av vilket alternativ du väljer får du 25 dagar innan varje återbetalningstillfälle en betalningsavi skickad till den mailadress du uppgav när du ansökte om lånet.

Fakturan avser ränta och eventuell amortering och betalas in till det Bankgiro-nummer som finns på fakturan. Se till att uppge det ocr-nummer som även det finns med på fakturan. Med autogiro dras beloppet direkt från ditt företagskonto och betalningsavin skickar vi då till dig som bekräftelse och underlag. 

Har du inte fått någon betalningsavi är du välkommen att kontakta kundtjänst eller logga in på Mitt Corpia så hjälper vi dig! 

Vad händer om jag glömmer att betala en faktura?

Ibland händer det att en faktura missas, därför hör vi alltid av oss om vi inte kan se att någon inbetalning gjorts för att stämma av innan vi tar ärendet vidare. Om vi ändå inte får in pengarna kommer vi tillslut att skicka vidare ärendet till vår inkassopartner. Sker det upprepade gånger eller blir en faktura väldigt sen kan det leda till att vi säger upp lånet helt. 

Dröjsmålsränta utgår alltid vid obetald faktura oavsett om påminnelsefaktura skickas ut eller ej och läggs på nästkommande faktura. 

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka mitt lån?

Om du har problem med att fullgöra dina betalningar ber vi dig kontakta oss snarast möjligt på 010 750 05 90 eller på [email protected].

Ränta och avgifter

Vad kostar det att ansöka om ett lån hos Corpia?

Att ansöka om lån hos Corpia kostar aldrig någonting. Skulle lånet beviljas tar vi däremot en startavgift om 2% av lånebeloppet. Avgiften dras av i samband med utbetalningen och är därmed inget du behöver betala i förväg. Vid utbetalt lån tillkommer också en årsränta, baserat på ditt bolags kreditvärdighet. 

Vad tar ni för ränta?

Vi baserar alltid årsräntan på ditt bolags kreditvärdighet och den kan därmed variera, dock ligger den normala intervallen mellan 8-12%.

Vad menas med startavgift och hur betalas den?

En startavgift är avgiften vi tar ut i direkt anslutning till att lånet betalas ut. Rent konkret innebär det att när du beviljas ett lån hos oss på Corpia kommer vi att dra av startavgiften när vi betalar ut lånet. Du behöver alltså inte själv betala in något till oss i samband med att lånet godkänns. Startavgiften ligger i normala fall på 2% men kan komma att justeras beroende på vår risk och kreditbedömning. 

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Vill du logga ut?

Ja
Nej

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om

Logga ut nu Jag vill förbli inloggad

Du har blivit utloggad pga inaktivitet.

Logga in igen