xoel bratebacken
#fastigheter

XOEL Bråtebäcken AB

Bråtebäcken är ett flexibelt industriområde med varierande fastighetsstorlekar. Närheten till E18 skapar god tillgänglighet och ett bra skyltläge längsmed motorvägen.

Karlstad har, sedan vikingatiden, varit en viktig handelsknutpunkt i Sverige. Med sitt läge norr om Vänern och ett stenkast från E18 har Karlstads kommun nu satsat på ett helt nytt industriområde, 10 kilometer öst om centrala Karlstad. 

Bråtebäcken är ett flexibelt område med varierande fastighetsstorlekar där det även finns möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet. Närheten till E18 skapar god tillgänglighet och ett bra skyltläge längsmed motorvägen.

Xoel Bråtebäcken AB söker nu lån för att genomföra en, av flera, byggetapper. Hyresgäst är säkrad genom ett 10 årskontrakt och säkerhet finns som bottenpant i fastighet och borgenärer (se förhandsvärdering nedan). 

Återbetalning sker genom en långsiktig finansiering hos en av storbankerna och lånet återbetalas när fastigheten är upprättad. Under lånets löptid kommer investeraren få avkastning i form av ränta medan det investerade beloppet betalas tillbaka vid löptidens slut. 

Xoel Bråtebäcken AB är ett projektbolag som är upprättat i syftet att utföra det specifika projektet. Bolaget ingår i en större koncern (se koncernstruktur nedan) som har byggt och ägt flertalet företag och fastigheter och har därför god förståelse för vad som krävs för att genomföra ett lyckat projekt. Tidigare nämnvärda projekt är t.ex. byggnation och ägande av sex st Leos lekland, Karl Hedins Bygghandel samt NewWave. Kunden är i dagsläget involverad i ytterligare byggprojekt såsom gym, kontor och dagligvaruhandel.

Byggstart för projektet var i november 2018 och inflyttning är planerad till maj 2019. Lånets löptid är dock satt så att det finns utrymme för eventuella förseningar av byggnationen. 

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen