image005

Aktuella företagslån

Vi har hittills förmedlat 1 miljard kronor till företagare runt om i landet. Under 2019 smyglanserar vi här vår digitala marknadsplats där vi kommer att lägga upp ett fåtal, utvalda lån.

Du kommer snart att loggas ut pga inaktivitet om
Jag vill förbli inloggad Logga ut nu
Du har blivit utloggad pga inaktivitet.
Logga in igen